Фуутура - Сдружение за развитие на ...
 

Сдружение Фуутура - за развитие на спорта и спортната култура

Мисия на неправителствената организация

Сдружение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура – Footura е регистрирано сдружение с идеална цел в обществена полза и работи изцяло и единствено в полза на спорта, в полза на развитието и налагането на спортния и здравословния начин на живот в обществото.  
 
Фуутура е учредена през 2013 година от група спортисти – непрофесионалисти. За нас практикуването на любимия спорт е много повече от привилегия, а обстановката в страната не позволява едно пълноценно изживяване на това спортно хоби. Затова ние създадохме Сдружение Фуутура и се надяваме да спомогнем както за подобряването на спортната среда като цяло в България, така и за подобреното физическо, психическо и спортно извисяване на всеки един наш член и приятел!  
 
За разлика от повечето организации, ние ясно дефинираме нашите цели – РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА КУЛТУРА – и широко отваряме възможностите за членство и партньорство без ограничения на личностни или фирмени характеристики.

Цели на организацията

- Развитие на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическата култура на децата и младежите.  
- Отстояване в националната политика на Република България традиционно стратегическото място на спорта и спортната култура и спортното възпитание сред подрастващите и аматьорите.  
- Работа за възстановяване и разширяване на съществуващите и създаване на нови връзки между граждани, организации, региони и други структури на базата на спорта и спортната култура и конкретни спортни прояви – както в България, така и в чужбина.  
- Популяризиране постиженията, проектите и инициативите на индивидуални личности и организации в областта на аматьорския спорт.  
- Подпомагане на своите членове за по-добра реализация и решаване на определени социални въпроси, за повишаване на квалификацията и компетентността им по въпроси, свързани както пряко със спорта, така и с теми извън него.  
- Приобщаване на широк кръг граждани и граждански организации в дейността на Сдружението, формиране на партньорски отношения с търговски дружества, касаещи подкрепата им към Сдружението и неговите цели, както и диалог с централни и териториални органи на изпълнителната власт и техни подразделения относно възможностите за съвместни инициативи и проекти, касаещи целите на Сдружението.  
- Формиране и подкрепяне на спортни отбори към Сдружението (така също и на индивидуални състезатели), които да участват в аматьорски и / или професионални състезания и турнири по отделните видове спорт, както и изграждане и управление на дейността на Академия по футбол и/или други спортни игри.  
- Създаване и развитие на по-добра инфраструктура за практикуване на аматьорски спорт, което повишава мотивацията и запазва ангажираността на младите хора.  
- Участие в обществения живот и публичния диалог по проблемите на младежта и спорта – пряко и индиректно (чрез интернет).  
- Подобряване на здравословното състояние на населението и повишаване на качествата на медицинското обслужване в страната.  
- Подпомагане на местните органи на самоуправление при идентифициране на актуалните проблеми на общността в областта на спорта и здравеопазването и подпомагане за тяхното решаване.  
- Разработване, реализиране и координиране на проекти за развитие.  
- Събиране, поддържане и разпространение на информация за съществуващи национални и международни инвестиционни, кредитни, хуманитарни и др. институции и условията им за инвестиране, кредитиране и помощ

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info